logo

Ogłoszenia

Strona: 1
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
04-10-2015
  1.  W dzisiejszą niedzielę słowo Boże przypomni nam o Bożym zamyśle małżeństwa. Jest ono jedną z dróg uświęcenia, wspaniałą okazją do rozwoju swoich zdolności i talentów. Jest znakomitym, choć wymagającym systematycznego wysiłku, darem Boga dla małżonków, ich dzieci i całej społeczności. Polecajmy Panu Bogu wszystkich małżonków i rodziny, aby silne Bogiem, przezwyciężały wszystkie trudności, które ich dotykają. Dzisiaj z racji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, módlmy się też w szczególny sposób za naszego papieża Franciszka w dniu jego imienin.
  2. Kalendarz liturgiczny:

Jutro przypada wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy, którą Pan Jezus wybrał na apostołkę miłosierdzia Bożego. Objawienia, których jej udzielał, spisała w ,,Dzienniczku".

W środę będziemy przeżywali wspomnienie NMP Różańcowej. Upamiętnia ono zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad turecką pod Lepanto 7 października 1571 r.

W tym dniu przypada także siódma rocznica śmierci Ks. biskupa Adama Śmigielskiego SDB. Pamiętajmy w modlitwie o pierwszym Pasterzu naszej diecezji. Niech dobry Bóg da Mu udział  w radościach nieba.

Dzisiaj nabożeństwo różańcowe będzie po Mszy św. o godzinie 16.00. Natomiast w ciągu tygodnia będzie odprawiane o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej, w naszej świątyni. W piątek przypada wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.   

W tym dniu Zespół Szkół Ogólnokształcących zaprasza Absolwentów, Rodziców, Uczniów, Pracowników i Parafian na uroczyste obchody XXX-lecia Szkoły, połączone z nadaniem Imienia Orła Białego i Poświęceniem Sztandaru. Uroczystość odbędzie się  w piątek o godz. 10.00 w naszej świątyni św. Barbary, będzie także na tej uroczystości Ks. Biskup Grzegorz Kaszak. Zapraszamy serdecznie wiernych do kościoła. Od godz. 12.00 w budynku szkoły dalsza część.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski. Dzień wdzięczności Bogu za dar św. Ojca Świętego Jana Pawła II, będzie także zbiórka do specjalnych puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli fundusz pomocy dla uzdolnionych młodych ludzi.

3. Najnowszy numer Tygodnika Katolickiego ,,Niedziela" proponuje m.in. artykuły: Papież Franciszek spotkał całą Amerykę - słowa papieża Franciszka nie tylko będą cytowane, ale zapadną w serca, poruszą umysł i wolę milionów do działania. Co przyniesie synod w dniach 4-25 października; Kościół i rodzina ostatnim bastionem ludzkości. Nie ma innej rodziny niż związek między mężczyzną a kobietą. Zdrada rodziny jest zdradą Chrystusa.

4.  Wszystkim ofiarodawcom oraz wpłacającym na konto parafialne składamy serdeczny Bóg zapłać.

5.  Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na kolejny tydzień życia, pracy lub wypoczynku.

6. Niech Boże błogosławieństwo umocni nas na nowy tydzień życia.

I Komunia św.
10-06-2015

O G Ł O S Z E N I E

I Komunia Święta w 2017 roku będzie w naszej parafii:

21 maja na Mszy św. o godz. 10.30 - dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15

28 maja na Mszy św. o godz. 10.30 - dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7